30 Ağustos 2007 Perşembe

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI


BÖLGE:Doğal,beşeri ve ekonomik özellikler yönünden sınırları içinde benzer özellikler gösteren ve diğer yerlerden ayrılan geniş alanlara bölge denir.Örnek Akdeniz Bölgesi BÖLÜM:Sınırları içinde benzer özellikleri olan ancak bölgenin diğer yerlerinden farklı olan küçük alanlara bölüm denir.Örnek Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü YÖRE:Kendi içinde aynı özelliklerin görüldüğü bölümden küçük alanlara da yöre denir. Örnek Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nün Göller Yöresi Türkiye’de Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Etmenler a)Doğal Etmenler:Yer şekilleri,iklim,bitki örtüsü. b)Beşeri Etmenler:Nüfus,yerleşme. c)Ekonomik Etmenler:Sanayi,ulaşım,ticaret,tarım,turizm. Kapladığı Alanlara Göre Bölgelerimizin Sıralanışı 1.Doğu Anadolu Bölgesi (%21) 2.İç Anadolu Bölgesi (%20) 3.Karadeniz Bölgesi (%18) 4.Akdeniz Bölgesi (%15) 5.Ege Bölgesi (%10) 6.Marmara Bölgesi (%8,5) 7.Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%7,5) Not: Ülkemiz 1941 yılında yapılan I.Türkiye Coğrafya Kongresi’nde 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Ülkemizin kuzeyi boyunca uzanan bölgemizdir.İsmini komşusu olduğu Karadeniz’den almıştır.Doğuda Gürcistan sınırından batıda Adapazarı Ovası’na kadar uzanır. Bölgede Karadeniz İklimi görülür.Kışları serin,yazları ılık geçen bu ikimde her mevsim yağışlıdır.En fazla yağış Sonbaharda en az yağış ise İlkbaharda düşer.Türkiye’de ormanın en fazla olduğu bölgemizdir.Nadasa bırakılan toprakların en az olduğu bölgemizdir.Çünkü her mevsim yağış alır.Her mevsim yağışlı olmasından ve toprak yapısının killi olmasından dolayı heyelan ve toprak kaymalarının en fazla görüldüğü bölgemizdir.Balıkçılığın en fazla yapıldığı bölgemizdir.Kendi içinde üç farklı bölüme ayrılmıştır. 1.Batı Karadeniz Bölümü 2.Orta Karadeniz Bölümü 3.Doğu Karadeniz Bölümü Karadeniz Bölgesi doğusu ile batısı arasında en çok yerel saat farkı yaşanan bölgemizdir. Batı Karadeniz Bölümü: Bölüm Kızılırmak deltasının batısından Adapazarı Ovası’na kadar devam eder. Yer şekilleri: Bölüm genel olarak dağlıktır.Dağlar denize paralel olarak uzanır.Küre dağları,Bolu dağları,Ilgaz dağları,Köroğlu dağları bölümün önemli dağlarıdır. Düzce,Kastamonu ve Bolu Ovaları bölümün önemli ovalarıdır. Akarsular: Sakarya ırmağı,Devrez çayı,Gök ırmak,Yenice(Filyos) ve Bartın çaylarıdır. Not: Bartın çayı ülkemizde üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsudur. Gölleri: Abant ve Yedi göller bu bölümde yer alır. İklim: Bölümde Karadeniz İklimi görülür.Kıyı kesimde dağlar kıyıya paralel uzandığından ve hemen kıyıdan itibaren uzandığından kıyı kesim bol yağış alır ve Türkiye’nin en ormanlık alanıdır.Bitki örtüsü yağışa bağlı olarak ormandır. Nüfus: Yurdumuzun sık nüfuslu yerlerindendir. Zonguldak çıkarılan taşkömürü sayesinde sık nüfuslanmıştır ve göç almaktadır.Karabük,Bartın,Sinop,Bolu,Kastamonu diğer önemli şehirleridir. Sinop Karadeniz kıyılarının tek doğal limanına sahip şehri olmasına rağmen çevrenin dağlık olması şehrin iç bölgelerle olan ulaşımını zorlaştırmış ve şehrin gelişmesini engellemiştir. Tarım Ürünleri:Kıyı kesimlerde mısır iç kesimlerde ise buğday ekilir.Pirinç(Tosya ve Boyabat),şekerpancarı(Kastamonu), tütün,keten-kenevir(Kastamonu ve Sinop) diğer önemli tarım ürünleridir. Hayvancılık: Kıyı kesimlerde balıkçılık,iç kesimlerde büyük ve küçükbaş hayvancılık,Bolu’da ise kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Madenler: (Kastamonu)Küre’de bakır,Zonguldak’ta taşkömürü çıkarılmaktadır. Sanayi: Ereğli ve Karabük’te demir-çelik fabrikaları,Çaycuma’da kâğıt fabrikası,Bolu, Kastamonu,Bartın ve Düzce’de kereste fabrikaları önemli sanayi kollarıdır. Turizm: Abant,Yedi göller milli parkı Bolu(Kartal kaya) dağ turizm merkezi,Safranbolu evleri önemli turizm yerleridir. Orta Karadeniz Bölümü: Bölüm Melet Çayı’nın batısından Sinop’un doğusuna kadar uzanır.Karadeniz Bölgesi’nin en küçük bölümüdür. Karadeniz Bölgesi’nin yeryüzü şekilleri en sade ve yükseltisi en az olan bölümüdür. Dağlar: Canik dağları.Bölümdeki dağların Yeşilırmak ve kolları tarafından parçalanmış olması ve bölümün genel yükseltisinin az olmasından dolayı iç kesimlerle ulaşımı kolaydır. Akarsular:Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın kolları önemli akarsularıdır. Delta Ovaları: Kızılırmak üzerinde Bafra delta ovası,Yeşilırmak üzerinde Çarşamba delta ovası. Delta ovaları akarsuların denize döküldükleri yerde içinde taşıdıkları verimli m

Hiç yorum yok: