3 Eylül 2007 Pazartesi

ANKARA

ANKARA

Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu,geri kalanı Karadeniz

Bölgesinde yer alan il.Kuzeyde;Bolu,Çankırı,doğuda;Çorum Yozgat ,Kırşehir,güneydoğuda;Niğde,güneyde;Konya,Eskişehir,

İli ile sınırlıdır.Türkiye’nin İstanbul’dan sonra gelen ikinci büyük ilidir.İl,Sakarya ve Kızılırmak nehrinin ve kollarının oluşturduğu engebeli bir yüzey üzerindedir.Genel olarak bir yayla görünümündedir.Özellikle kuzey bölümleri dağlıktır.İlin merkezi ve Türkiye’nin başkentidir.

DAĞLARI

İlin ortasında İdris-Elma dağları içinde İdris Dağı(1992m),Elma dağı Elmadede tepesi(1761m),Tekke dağı Hüseyingazi tepesi(1415)bulunmaktadır.

YAYLALARI

Çamlıdere yaylası,Bedesten Kamışlı yaylaları ile Hındıllı,İsmailağa yaylaları,Aydosyaylası,Haymana yaylası belli başlıyaylalar arasındadır.

İKLİMİ

Yüzey şekilleri de dikkate alınırsa içerisinde yörelere göre iklim farklılıkları görünür.Genelde iklim,karasaldır.Yazlar kurak ve sıcak,kışlar sert ve soğuk geçer.İlin kuzey yöreleri,Karadeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında bir geçiş alanıdır Kış aylarında ısı –15 ile –25C arasındadır.Yazın ise 7 ile 37c arasındadır.

TARIM

Ankara ili topraklarının %44 tarım alanıdır.Bu topraklar tarıma,meyve ve sebzeciliğe,bağcılığa elverişlidir.En çok alan tahıla ayrılmıştır.Bu alan içerisinde buğday %81,arpa %17 alan kaplar.Baklagiller27.823,yağlı tohumlular 17.050, endüstriyel bitkiler 16.480,yumru bitkiler 6.664 hektarlık alanda ekilir.Üretimde de ilk sırayı tahıl alır.Buğday 2.193.197,arpa 400.370,yulaf 28.000 tondur.Diğer ürünler ise sırayla endüstriyel bitkiler 312.229,yumru bitkiler 92.796,baklagiller 29.060,yağlı tohumlular 16.965 ton olarak saptanmıştır.

HAYVANCILIK

İklim şartları ve doğal bitki örtüsü nedeniyle ilk çağlardan bu yana hayvancılık önemini korumuştur.Özellikle küçük baş hayvanlardan tiftik keçisi (Ankara keçisi) ve koyun başta gelir. Tiftik keçisine Ankara keçisi de denir.1980 istatisliklerine göre ilde 771.130 baş tiftik keçisi (Ankara keçisi)vardır.

KİMLİĞİ

Yüzölçümü:369

Nüfusu:3.500.000

Nüfus yoğunluğu:6.006

İlçe sayısı:3

Bucak sayısı:5

Köy sayısı:126

Enlemi:39.57

Boylamı:32.51

ANKARA KALESİ

Ankara Kalesinin bulunduğu kale içi ve tepeden doğu,batı, güney eteklere doğru yayılır.Sık mahalleler arasında dar ve dik sokaklar görülür.

ULAŞIM

Ankara’ya Türkiye’nin her yerinden kara,demir ve hava yolu ile ulaşılabilir.Uluslar arası Esenboğa havaalanında Ankara’nın tüm dünya ile olan hava ulaşımı sağlanır.Demir yolu ile yurdun dört bir tarafından Ankara’ya gelinir.Başkent,çevre ve bütün illere modern düzgün asfalt yollarla bağlıdır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara Türkiye’nin en etkin eğitim ve öğretim yeri olmuş,bu alandaki özelliğini ilerleyerek sürdürmüştür.3 Mart 1924’te çıkan Tevhidi Tedrisat Kanunu ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti veya özel vakıflarca yönetilen bütün medrese ve okullar(askeri okullar dışında)Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara ilinde 100 dolayında ilk okul vardı.Okuyan öğrenci sayısı 10.000 kadardı.Bu sayı 1979-1980 yılında onbeş katına çıkarak 1.492’ye yükselmiştir.Bu ilk okullardan 199’u kentte 1.193^ü ise kırsal alandadır.Okuyan öğrenci sayısı ise 350.855’tir.Yine aynı yıllarda Ankara’da 2 orta okul,2 lise ve har 2okullarda 500 dolayında öğrenci vardı.Bu sayı ortaokulda 175 okul 116.243 öğrenci,lisede 61 okul 55.438 öğrenciye yükselmiştir(1979-1980).

TARİHİ

Ankara’nın kuruluşu çok eski tarihlere kadar uzanır.Kuruluşla ilgili pek çok söylenti vardır.Ancak belgelere dayanan bir gerçek olarak Ankara yöresinin Anadolu’nun en eski yerleşme yerlerinden biri olduğu bugün kesinlikle bilinmektedir.MÖ. vııı. yüzyılda Lidya;VI.yüzyıldaPers;MÖ.334 yılında İskender;MÖ.189-25 yılları arasında Galatları egemenliğine girmiştir.Daha sonra MÖ.25-MS395 yılları arasında Roma,395-1074 yılları arasında Bizans yönetiminde yaşamıştır.Galatlar döneminde kente Ancora denilmiştir.Romalılar döneminde kentte basılan paralarda kentin arması olarak gemi demiri (çapa) görülmektedir.Ankara, özellikle Augustus döneminde 1. ve 11. yüzyıllarda gelişmiş,büyümüş,önemi artmıştır.

TARİHİ YERLER

Tarihi yerler şunlardır;Gordion,Gavurkale,AnklarKalesi,Augustus Tapınağı,Roma Hamamı,Jülyen Sütunu,Hacı Bayram Camii,Aslanhane Camii,Alaettin Camii,Ahi Evhan Camii,Cenabi Ahmet Paşa Camii,Akköprü,Anıtkabir,Ulus Cumhuriyet Anıtı,Etnoğrafya Atatürk Anıtı,Zafer Anıtı,Güven Anıtı,T.B.M.M Anıtı,Anadolu Medeniyetleri Müzesş,Devlet Resim ve Heykel Müzesi,Çankaya Atatürk Müzesi,Devlet Demir Yolları Müzesi,Birinci T.B.M.M Müzesi,Tabiat Tarihi Müzesi,Atatürk Orman Çiftliği.

Yusuf ALTINTAŞ

8/C 104 KAYNAKLAR:BÜYÜK KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ

Hiç yorum yok: